Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A501 Giê-xu 157
2017-05-15

2017-05-15 | 5951 lượt xem

2017-05-15 | 227 lượt xem

2017-05-15 | 195 lượt xem

2017-05-15 | 151 lượt xem

2017-05-15 | 143 lượt xem

2017-05-15 | 180 lượt xem

2017-05-15 | 151 lượt xem

2017-05-15 | 148 lượt xem

2017-05-15 | 146 lượt xem

2017-05-15 | 144 lượt xem

2017-05-15 | 132 lượt xem

2017-05-15 | 145 lượt xem

2017-05-15 | 150 lượt xem

2017-05-15 | 139 lượt xem

2017-05-15 | 127 lượt xem

2017-05-15 | 184 lượt xem

2017-05-15 | 154 lượt xem

2017-05-15 | 162 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »