Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A501 Giê-xu 410
2017-05-15

2017-05-15 | 13814 lượt xem

2017-05-15 | 562 lượt xem

2017-05-15 | 538 lượt xem

2017-05-15 | 404 lượt xem

2017-05-15 | 404 lượt xem

2017-05-15 | 503 lượt xem

2017-05-15 | 409 lượt xem

2017-05-15 | 382 lượt xem

2017-05-15 | 409 lượt xem

2017-05-15 | 392 lượt xem

2017-05-15 | 379 lượt xem

2017-05-15 | 373 lượt xem

2017-05-15 | 391 lượt xem

2017-05-15 | 411 lượt xem

2017-05-15 | 372 lượt xem

2017-05-15 | 440 lượt xem

2017-05-15 | 392 lượt xem

2017-05-15 | 422 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »