Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A502 Vùng Đồi Xa Ấy 1040
2017-05-15

2017-05-15 | 37532 lượt xem

2017-05-15 | 1231 lượt xem

2017-05-15 | 1225 lượt xem

2017-05-15 | 951 lượt xem

2017-05-15 | 973 lượt xem

2017-05-15 | 1358 lượt xem

2017-05-15 | 1128 lượt xem

2017-05-15 | 928 lượt xem

2017-05-15 | 1026 lượt xem

2017-05-15 | 968 lượt xem

2017-05-15 | 902 lượt xem

2017-05-15 | 944 lượt xem

2017-05-15 | 934 lượt xem

2017-05-15 | 1156 lượt xem

2017-05-15 | 926 lượt xem

2017-05-15 | 1279 lượt xem

2017-05-15 | 956 lượt xem

2017-05-15 | 969 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »