Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A503 Lời Chúa 649
2017-05-15

2017-05-15 | 25262 lượt xem

2017-05-15 | 862 lượt xem

2017-05-15 | 805 lượt xem

2017-05-15 | 620 lượt xem

2017-05-15 | 631 lượt xem

2017-05-15 | 809 lượt xem

2017-05-15 | 739 lượt xem

2017-05-15 | 609 lượt xem

2017-05-15 | 680 lượt xem

2017-05-15 | 627 lượt xem

2017-05-15 | 591 lượt xem

2017-05-15 | 593 lượt xem

2017-05-15 | 613 lượt xem

2017-05-15 | 750 lượt xem

2017-05-15 | 597 lượt xem

2017-05-15 | 836 lượt xem

2017-05-15 | 632 lượt xem

2017-05-15 | 661 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »