Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A504 Giòng Sông Trường SInh 731
2017-05-15

2017-05-15 | 30934 lượt xem

2017-05-15 | 1010 lượt xem

2017-05-15 | 971 lượt xem

2017-05-15 | 745 lượt xem

2017-05-15 | 770 lượt xem

2017-05-15 | 1034 lượt xem

2017-05-15 | 909 lượt xem

2017-05-15 | 783 lượt xem

2017-05-15 | 819 lượt xem

2017-05-15 | 751 lượt xem

2017-05-15 | 714 lượt xem

2017-05-15 | 718 lượt xem

2017-05-15 | 736 lượt xem

2017-05-15 | 924 lượt xem

2017-05-15 | 730 lượt xem

2017-05-15 | 1041 lượt xem

2017-05-15 | 753 lượt xem

2017-05-15 | 778 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »