Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A505 Tôn Vinh 409
2017-05-15

2017-05-15 | 13810 lượt xem

2017-05-15 | 561 lượt xem

2017-05-15 | 537 lượt xem

2017-05-15 | 403 lượt xem

2017-05-15 | 403 lượt xem

2017-05-15 | 502 lượt xem

2017-05-15 | 381 lượt xem

2017-05-15 | 407 lượt xem

2017-05-15 | 390 lượt xem

2017-05-15 | 409 lượt xem

2017-05-15 | 378 lượt xem

2017-05-15 | 372 lượt xem

2017-05-15 | 390 lượt xem

2017-05-15 | 411 lượt xem

2017-05-15 | 372 lượt xem

2017-05-15 | 439 lượt xem

2017-05-15 | 392 lượt xem

2017-05-15 | 422 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »