Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A507 Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua 241
2017-05-15

2017-05-15 | 8577 lượt xem

2017-05-15 | 344 lượt xem

2017-05-15 | 316 lượt xem

2017-05-15 | 251 lượt xem

2017-05-15 | 298 lượt xem

2017-05-15 | 255 lượt xem

2017-05-15 | 242 lượt xem

2017-05-15 | 242 lượt xem

2017-05-15 | 259 lượt xem

2017-05-15 | 253 lượt xem

2017-05-15 | 220 lượt xem

2017-05-15 | 234 lượt xem

2017-05-15 | 229 lượt xem

2017-05-15 | 244 lượt xem

2017-05-15 | 223 lượt xem

2017-05-15 | 280 lượt xem

2017-05-15 | 256 lượt xem

2017-05-15 | 256 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »