Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A508 Vững Bước Đi Trên Khổ Đau 249
2017-05-15

2017-05-15 | 8518 lượt xem

2017-05-15 | 340 lượt xem

2017-05-15 | 311 lượt xem

2017-05-15 | 238 lượt xem

2017-05-15 | 294 lượt xem

2017-05-15 | 253 lượt xem

2017-05-15 | 239 lượt xem

2017-05-15 | 240 lượt xem

2017-05-15 | 256 lượt xem

2017-05-15 | 252 lượt xem

2017-05-15 | 219 lượt xem

2017-05-15 | 231 lượt xem

2017-05-15 | 228 lượt xem

2017-05-15 | 241 lượt xem

2017-05-15 | 221 lượt xem

2017-05-15 | 277 lượt xem

2017-05-15 | 253 lượt xem

2017-05-15 | 253 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »