Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A510 Giê-xu Bên Tôi 1117
2017-05-15

2017-05-15 | 33919 lượt xem

2017-05-15 | 1099 lượt xem

2017-05-15 | 839 lượt xem

2017-05-15 | 862 lượt xem

2017-05-15 | 1204 lượt xem

2017-05-15 | 1021 lượt xem

2017-05-15 | 833 lượt xem

2017-05-15 | 894 lượt xem

2017-05-15 | 926 lượt xem

2017-05-15 | 859 lượt xem

2017-05-15 | 810 lượt xem

2017-05-15 | 825 lượt xem

2017-05-15 | 829 lượt xem

2017-05-15 | 1053 lượt xem

2017-05-15 | 838 lượt xem

2017-05-15 | 1159 lượt xem

2017-05-15 | 851 lượt xem

2017-05-15 | 877 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »