Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 37382
2017-05-15

2017-05-15 | 1224 lượt xem

2017-05-15 | 1214 lượt xem

2017-05-15 | 947 lượt xem

2017-05-15 | 967 lượt xem

2017-05-15 | 1354 lượt xem

2017-05-15 | 1122 lượt xem

2017-05-15 | 922 lượt xem

2017-05-15 | 1021 lượt xem

2017-05-15 | 1034 lượt xem

2017-05-15 | 961 lượt xem

2017-05-15 | 898 lượt xem

2017-05-15 | 939 lượt xem

2017-05-15 | 930 lượt xem

2017-05-15 | 1151 lượt xem

2017-05-15 | 918 lượt xem

2017-05-15 | 1275 lượt xem

2017-05-15 | 951 lượt xem

2017-05-15 | 964 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »