Kara Thánh Ca
KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Lời giới thiệu

Nhằm mục đích tạo cơ hội cho thân tín hữu làm quen hoặc nhắc lại những thánh ca có lời hát ý nghĩa, chứa đựng sự dạy dỗ quý báu từ Lời Thánh Kinh để được gây dựng và tăng trưởng trong đức tin, chúng tôi vinh hạnh giới thiệu:

KARA THÁNH CA TIN LÀNH HOA KỲ

Nguyền xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh chị em, và anh chị em được dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời.  Cô-lô-se 3:16.

danhamusic@gmail.com


A511 Thi Thiên 23 6677
2017-05-15

2017-05-15 | 256 lượt xem

2017-05-15 | 223 lượt xem

2017-05-15 | 173 lượt xem

2017-05-15 | 162 lượt xem

2017-05-15 | 205 lượt xem

2017-05-15 | 176 lượt xem

2017-05-15 | 164 lượt xem

2017-05-15 | 165 lượt xem

2017-05-15 | 164 lượt xem

2017-05-15 | 180 lượt xem

2017-05-15 | 147 lượt xem

2017-05-15 | 163 lượt xem

2017-05-15 | 166 lượt xem

2017-05-15 | 166 lượt xem

2017-05-15 | 142 lượt xem

2017-05-15 | 202 lượt xem

2017-05-15 | 179 lượt xem

2017-05-15 | 179 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »