THÁNH KINH BÁO 2

1. Tin Từ Mộ Trống
  TKB biên soạn      
2. Vui Vẻ Trong Ngày Lễ Phục Sinh
  Mục Sư A.B. Simpson      
3. Hoa Lan Và Sự Sống Lại
  Hoa Hồng      
4. Thơ: Chúa Jesus Sống Lại
  Mục Sư Ông Văn Huyên      
5. Ba Chứng Tá Đáng Tin
  Mục Sư R.H. Graves      
6. Kinh Thánh
  Ẩn Danh      
7. NMQN: Cái Lưỡi & Mặt Đen, Lòng Trắng!
  Tín Ngưỡng trích dịch      
8. Kinh Thánh Với Xã Hội
  TKB biên soạn      
9. Chúa Treo Trái Đất Trong Khoảng Không Không
  Thuật theo P.Y.S      
10. Ngọn Đèn Đạo Đức: Kiêu Ngạo
  Bà C. soạn      
11. Gieo Gì Gặt Nấy
  TKB biên soạn      
12. Ngọn Đèn Đạo Đức: Cờ Bạc
  Bà C. soạn      
13. Người Tù Số 9924
  Dịch Báo E.C.      
14. Nhìn Biết Đức Chúa Trời
  Mục Sư Quách Phục Hòa      
Lời giới thiệu

Thánh Kinh Báo 2 gồm 2 số báo 3 và 4 năm 1931

Thánh Kinh Báo là Nguyệt san của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam do Mục sư Ông văn Huyên làm chủ bút từ hơn nửa thế kỷ trước, là tờ báo đạo lâu đời nhất, được tín hữu Tin Lành yêu mến. Thánh Kinh Báo xuất bản năm 1931, đã được phát hành trong 15 năm, tới số 169 thì bị đình bản vì chiến tranh loạn lạc. Năm 1950 Thánh Kinh Báo được tục bản cho đến 1975 mới dừng lại.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, quý mục sư, truyền đạo, tín hữu thân yêu mà phần đông đã ngủ yên trong Chúa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân

Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                                          

                                                                       Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 2 2259
2019-04-06