THÁNH KINH BÁO 6

1. LSĐV: Trước Mặt Tạo Hóa Ai Giấu Được Tội?
  Dương Nhữ Tiếp      
2. NSDD: Hoa Thơm Không Héo
  Ẩn Danh      
3. NSGD: Tiếng Vang Cõi Lòng
  TKB biên soạn      
4. LSDV: Cứu Người Bằng Cách Nào?
  Vũ Đan Chinh      
5. NSGD: Tiếng Hạt Bay Qua
  TKB biên soạn      
6. Nước Đắng Hoá Ngọt
  Lê Văn Quế      
7. LSDV: Sự Cao Trọng Thật
  Nguyễn Văn Thin      
8. BCDD: Can Đảm
  Bà C. soạn      
9. BCDD: Tánh Ngay Thật
  Ba C. soạn      
10. TCKG: Giảng Riêng Cho Các Ghế
  MS Lê Văn Thái      
11. BCDD: Siêng Năng
  Bà C. soạn      
12. TCKG: Ong Ơi, Ta Muốn Học Mầy
  PR dịch thuật      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 6 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 11 đến 15, phát hành năm 1932.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân

Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                  

                                                                                       Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 6 475
2019-06-17