THÁNH KINH BÁO 7

1. LSĐV: Tội Lỗi
  Trần Xuân Phan      
2. Cây Ô-li-ve
  Ẩn Danh      
3. BCĐĐĐĐ: Nghi Ngờ
  Bà C. soạn      
4. Nuôi Hồn Bằng Gì?
  Phan Văn Pháp      
5. BCĐĐĐĐ: Tiết Kiệm
  Bà C. soạn      
6. LSĐV: Ân Điển Lạ Lùng
  MS Bùi Tự Do      
7. Cây Chà Là
  Chị Hoa Hồng      
8. TCKG: Kính Hiển Vi
  Thuật theo T.B.      
9. LSĐV: Tội Người Đi Trước, Ơn Chúa Theo Sau
  Ngô Văn Lái      
10. NSGĐ: Ngào Ngạt Hương Trầm
  Ẩn Danh      
11. Vinh Hiển Kín Giấu
  Nguyễn Đình Nhơn trich dịch      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 7 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 15 đến 18, phát hành năm 1932.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                       Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 7 684
2019-07-01