THÁNH KINH BÁO 12

1. NSGĐ: Nào Ai Lượng Được Giá Cao?
  TKB      
2. NSGĐ: Gẫm Đời Gia Cốp
  MS Geo M. Blackett      
3. NSGĐ: Chim Bay Ngược Gió #1
  TKB      
4. TTGĐ: Trường Kinh Thánh Tourane
  MS Hoàng Như Bich      
5. NSGĐ: Mưu Sự Tại Nhân, Thành Sự Tại Thiên
  TKB      
6. LSĐV: Ai Tránh Khỏi Sự Đoán Xét Của Đức Chúa Trời?
  TĐ Dương Tự Ấp      
7. VKCX: Con Chẳng Ngờ…
  TKB thuật      
8. NTĐK: Anh Nhận Em, Em Chẳng Nhận Anh
  Lê Văn Trầm      
9. BCĐĐĐĐ: Gìn Giữ Thói Quen & Giấu Mình Trong Chúa
  MS A.B. Simpson      
10. NSGĐ: Chim Bay Ngược Gió #2
  TKB      
11. NTĐK: Đạo Lý Hay Là Luân Lý? & Giết Tánh Ghét Nhau
  Nguyễn Tấn Lộc & D.L. Moody      
12. LSĐV: Sự Sống Thiêng Liêng
  Henri DeVaux      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 12 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 37 đến 40, phát hành năm 1934

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                 Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 12 2276
2019-09-13