THÁNH KINH BÁO 14

1. NĐGĐ: Sống Chết, Ai Biết Được? & Đại Nạn, Nơi Đâu Trốn Tránh?
  TKB      
2. LSĐV: Sự Khôn Ngoan
  TĐ Nguyễn Tấn Lộc      
3. NĐGĐ: Bức Tường Thiên Thượng
  H.L. Hastings      
4. . VKCX: Cuộc Họp Mặt Của Các Đồng Hồ
  TKB thuật      
5. KHVTH: Đất Liền
  Bà C. thuật      
6. NĐGĐ: Hãy Lo Giữ Mình Đứng Vững
  TKB      
7. NTDK: Thờ Chúa Cách Nào?
  MS Lê Văn Quế      
8. Vĩnh Biệt Tội Lỗi & Đức Tin Mạnh Mẽ
  A.B. Simpson      
9. NSGĐ: Tín Đồ Với Sự Hôn Nhân
  MS Lê Văn Trầm      
10. LMĐ: Tìm Nước Uống Ở Đâu?
  John Gibson Paton      
11. NTĐK: Của Quý Hay Người?
  Huỳnh Kim Diếu      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 14 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 45 đến 48, phát hành năm 1934 & 1935.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
 
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   
 
                                                                                                   Sống Đạo

THÁNH KINH BÁO 14 1644
2019-10-13