THÁNH KINH BÁO 15

1. LSĐV: Vầng Đá Muôn Đời
  MS Lê Văn Quế      
2. NĐGĐ: Ý Chúa Đối Với Sự Đau Đớn
  Thánh Kinh Báo      
3. KHVTH: Núi Non
  Bà C. thuật      
4. TGMN: Chức Vụ Giáo Sư Trường Chúa Nhật
  (P.R.)      
5. VKCX: Cậu Bé Làm Gương Cho Người Lớn
  Tạp Chí P.E.      
6. VKCX: Chim Chào Mào và Con Rùa
  Cô Naémi      
7. Quê Hương Vinh Hiển Của Tin Đồ
  Thánh Kinh Báo      
8. NSGĐ: Chúa Ngự Trong Gia Đình
  Võ Ngọc Châu dịch      
9. TGMG: Đức Chúa Jesus Là Thầy Thuốc
  Nguyễn Văn Thìn thuật      
10. KHVTH: Sông Ngòi
  Bà C. thuật      
11. BCĐĐĐĐ: Lợi Dụng và Lạm Dụng Tiền Bạc
  Bà C. soạn      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 15 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 48 đến 51, phát hành năm 1935. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   
 
                                                                                                   Sống Đạo

THÁNH KINH BÁO 15 1730
2019-10-29