THÁNH KINH BÁO 19

1. TKB: Xích Vàng Liên Kết Năm Châu
  Thánh Kinh Báo      
2. LSĐV: Năm Mới Ta Xây Tường Mới
  MS D.I. Jeffrey      
3. BCĐĐĐĐ: Thanh Niên
  Bà C. Soạn      
4. NTĐK: Người Thợ Mài Cưa
  E. Tholozan      
5. TKB: Tiếng Vang Thiên Quốc - Cảm Tạ!
  Thánh Kinh Báo      
6. LSĐV: Ba Bức Tranh Sa-lô-môn
  MS Philip Hinkley      
7. NSGĐ: Phước Trong Cảnh Nghèo
  Đỗ Đức Trí      
8. NTĐK: Tên Mọi Cuff - Truyện thật
  Dưỡng Như Tiếp thuật      
9. NĐĐĐ: Phê Bình - Lợi Hay Hại
  Bà C. Soạn      
10. VKCX: Con Ai Bỏ Bên Cầu
  TKB biên soạn      
11. LSĐV: Mùi Đời Và Mùi Đạo
  Truyền Đạo Trần Như Hối      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 19 gồm những bài tuyển chọn từ các số báo 56 đến 59 năm 1935-1936. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                                       Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 19 982
2020-01-09