THÁNH KINH BÁO 20

1. TKB: Ngày Xuân Vang Khúc Thần Tiên
  Thánh Kinh Báo      
2. LSĐV: Đức Thánh Linh Ví Như Nước
  MS Lê Văn Long      
3. NĐĐĐ: Gương Trong Chẳng Bụi
  Bà C. Soạn      
4. NĐGĐ: Lửa Cháy Trong Ta Và Bọc Quanh Ta
  Thánh Kinh Báo      
5. Hãy Tưởng Nhớ Đấng Tạo Hóa
  MS Kiều Công Thảo      
6. NĐĐĐ: Tự Trọng
  Bà C. soạn      
7. VKCX: Quyển Sách Đổi Hẳn Đời Hiếu
  TKB thuật      
8. TKB: Tôi Có Lên Tiếng Chứng Đạo Không?
  Thánh Kinh Báo      
9. VKCX: Vì Mẹ Quên Mình
  Dịch báo Tàu      
10. KHVTH: Hoa
  Bà C. soạn      
11. LSĐV: Linh Hồn
  Truyền Đạo Lê Châu      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 20 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 60 đến 63 năm 1936. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                               Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 20 856
2020-01-20