THÁNH KINH BÁO 21

1. TKB: Dâng Mình Thờ Chúa
  Thánh Kinh Báo      
2. NSGĐ: Thiên Đàng Trên Thế Gian
  Bà C. soạn      
3. LSĐV: Thế Gian Có Mấy Thứ Đạo?
  MS Phan Văn Hiệu      
4. VKCX: Đồng Hồ
  Bà P.E. Carlson      
5. TKB: Kéo Người Đến Hay Xô Người Đi?
  Thánh Kinh Báo      
6. KHVTH: Hột Giống
  Bà C thuật      
7. NTĐK: Một Giấc Chiêm Bao
  Vũ-Tam-Hạnh      
8. LSĐV: Đời Người Dài Hay Ngắn?
  MS Đoàn Văn Khánh      
9. Bóng Tối
  Thuật theo Tấn Sĩ Banks      
10. VKCX: Ba Cây Bút Chì
  Nguyễn Đạt Nhơn thuật      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 21 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 63 đến 65 năm 1936. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                               Sống Đạo

THÁNH KINH BÁO 21 3836
2020-02-01