THÁNH KINH BÁO 22

1. LSĐV: Ngươi Còn Thiếu Một Điều
  MS P.E. Carlson      
2. NTĐK: Học Cái Đồng Hồ
  L.B.R.      
3. NĐĐĐ: Sống Một Đời Đầy Đủ
  Bà C soạn      
4. TKB: Ngưng Thần Giây Lát
  Thánh Kinh Báo      
5. Danh Nhơn Với Đạo Đức
  C.E. Scott      
6. NĐĐĐ: Chỉ Vàng Thêu Dệt Đời Ta
  Bà C soạn      
7. . Không Sợ Chết
  Eva T.E. Poole      
8. Trọn Lời Hứa Với Mẹ
  Theo báo Gospel Herald      
9. NTĐK: Cho Mượn Khóa Đờn
  L.B.R.      
10. Quyết Cưới Vợ Mù
  Đỗ Đức Trí      
11. TKB: Kìa Cảnh Sắp Điêu Tàn! Bày Lại Đi
  Thánh Kinh Báo      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 22 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 66 đến 70 năm 1936. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Nguyễn Kim Hân
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)
Kỹ thuật thu âm: Nguyễn Kim Hân

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                               Sống Đạo

THÁNH KINH BÁO 22 1168
2020-02-13