THÁNH KINH BÁO 31

1. LSĐV: 7 Danh Hiệu Của Tín Đồ
  Floyd Peterson      
2. MNTĐ: Đạo Tin Lành Với Người Nghèo
  Cô Thanh Tâm      
3. Cầu Nguyện Có Ngu Dại Không?
  Rochenberg      
4. Hối Hận
  Hồ Thanh Luận      
5. LGMĐ: Khói Hương
  William Carey      
6. Từ Đường Đời Đến Việc Chúa
  MS Bùi Tự Do      
7. Đề Phòng Thiêng Liêng (WAP) & Cách Dâng Xứng Đáng
  SS Times      
8. GTHL: Chớ Đụng Đến
  Florida Christian Advocate      
9. Bí Quyết Của Sự Đắc Thắng & Tay Cụt Người Chiến Sĩ
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 31 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 103-105, năm 1939. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 31 549
2020-06-29