THÁNH KINH BÁO 32

1. Sao Phải Biệt Khỏi Thế Gian
  Willis E. Garrett      
2. TKB: Sự Sống Do Sự Chết
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
3. Cùng Các Viên Giảng Đạo ; Luật Pháp Trọng Hơn
  F. Methodist, W.A.P.      
4. Một Thảm Kịch Xảy Ra Bên Tàu
  Gospel Herald      
5. TKB: Thánh Linh Đối Với Thế Gian
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
6. NTĐK: Nhơn Danh Ngài
  MS F.B. Meyer      
7. TKB: Quay Về Chúa Và Về Với Kinh Thánh
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
8. Mục Đích Của Đấng Christ
  W.A. Pruett      
9. Sự Nhịn Nhục (W.A.P.); NTĐK: Ấy Là Chúa Đó
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 32 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 106-113, năm 1939-1940. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 32 623
2020-07-13