THÁNH KINH BÁO 35

1. TKB: Lửa Trời Giáng Vào Lòng Ta
  Thánh Kinh Báo      
2. TNDĐ: Bà Ê-va
  Mlle Tòng Chi      
3. LSĐV: Đức Thánh Linh Trong Đời Tín Đồ
  MS F.C. Gibson      
4. TĐĐĐĐVC: Chức Vụ Chúa Giao
  The Alliance Weekly      
5. TKB: Cẩn Thận Giữ Lòng Mến Chúa
  Thánh Kinh Báo      
6. Đường Đời
  Trần Như Tuân      
7. LSĐV: Vũ Trụ Mới
  D.M. Patton      
8. Lễ Vật Qúy Nhứt
  Thánh Kinh Báo thuật      
9. TNDĐ: Thanh Niên Với Chức Vụ
  Trần Thị Kim Quý      
10. VKCX: Chúa Giê-xu Bên Hữu Đức Chúa Trời
  Trần Như Tuân      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 35 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 123 -125, năm 1941. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 35 351
2020-08-30