THÁNH KINH BÁO 37

1. LSĐV: Cứ Bước Đi
  MS Trần Văn Đê      
2. Ban Cho Và Nhận Lãnh
  Trần Ngọc Bản      
3. TKB: Tỉnh Thức, Hết Lòng Hầu Việc Chúa!
  Thánh Kinh Báo      
4. NĐĐĐ: Lòng Yên Tĩnh
  E.C.W. Boulton      
5. TKB: Soi Gương Hội Thánh Đầu Tiên
  Thánh Kinh Báo      
6. LSĐV: Chẳng Ai Lo Đến Linh Hồn Tôi!
  MS W. Talbot Hindley      
7. Thật Anh Nhờ Em Đấy!
  Lê Hữu Sâm      
8. Làm Sao Cho Được Phục Hưng?
  Bà Mary Hartsell Creager      
9. Nhờ Hát Mà Được Cứu
  Yvette I. Tourane      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 37 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 131 -136, năm 1942. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 37 296
2020-10-01