THÁNH KINH BÁO 39

1. TKB: Đức Tin Là Của Báu
  O.D. Gockler      
2. Chỉ Quan Thầy Thuốc Cho Tôi
  Phạm Xuân Tín      
3. LSĐV: Đủ Mọi Sự Cần Dùng Trong Chúa Giê-Xu
  MS Lê Văn Thái      
4. Giá Rất Cao Của Linh Hồn
  Thánh Kinh Báo      
5. QQTĐ: Dwight Moody
  Frédéric Faivre      
6. Được Cứu Trong Phòng Khiêu Vũ
  Thánh Kinh Báo biên soạn      
7. CTQC: Đạo Tin Lành Có Quyền Phép Thể Nào? Khi Tôi Hối Cải
  Lê Tân - Dr. James M. Gray      
8. NTĐK: Hãy Nghĩ Đến Linh Hồn Mình
  Nguyễn Đạt Nhơn dịch      
9. TKB: Có Đức Chúa Trời Chăng?
  Thánh Kinh Báo      
10. Bà Homer-Dixon Ngủ Yên Trong Chúa
  O.D. Gockler      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 39 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 140 -143, năm 1942 - 1943. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 39 271
2020-10-31