THÁNH KINH BÁO 44

1. Sự Cứu Rỗi
  Truyền Đạo Võ Ngọc Kỳ      
2. Thiếu Một Người!
  MS Phan Văn Hiệu      
3. NSGĐ: Tin Cậy Và Cầu Nguyện
  Dịch Giả Nguyễn Văn Mỹ      
4. NĐĐĐ: Vẻ Mặt Chói Lòa
  TKB biên soạn      
5. GTHL: Mắt Chúa Thấy Tôi!
  TKB biên soạn      
6. Phuơng Pháp Được Nên Thánh
  Dịch Giả Nguyễn Văn Vạn      
7. NTĐK: Anh Em Có Thẹn Với Ong Chăng?
  TKB biên soạn      
8. TKB: Mắt Nhìn Bốn Hướng
  Thánh Kinh Báo      
Lời giới thiệu

THÁNH KINH BÁO 44 gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo158-161 năm 1944. Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày xưa, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn - Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.                                                   

                                                                                   Sống Đạo


THÁNH KINH BÁO 44 335
2021-01-13