KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI
Chân Trời Mới

Lời giới thiệu

CTM #5-2021

Nguồn tài liệu: Văn Phẩm Nguồn Sống
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Đào-Trần Ninh-Sơn
Nhạc đệm: Nhạc Hòa Tấu Vũ Văn Tư; Piano Samuel Thiên Ái; CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)


KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI 276
Chân Trời Mới #5 2021
2021-11-23