LỜI PHƯỚC HẠNH
LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Năm 2014 Website Sống Đạo Online khởi đăng Lời Phước Hạnh đầu tiên. Tạ ơn Chúa đã dùng Lời Phước Hạnh trong những năm qua để đem nhiều người đến với Chúa, gần Chúa, yêu mến Chúa hơn. 

Tháng 6 2018 tác giả Lời Phước Hạnh, bà Dương Đào Hạnh (hiền thê MS Dương Quang Đức) đã được Chúa gọi về an nghỉ bên Ngài. Khóc tạm biệt người nữ tài đức của Chúa, chúng ta tưởng trang Lời Phước hạnh cũng phải khép lại từ đó. Nhưng không, Chúa đã dấy lên một người con yêu khác để tiếp nối Lời Phước Hạnh. Kể từ tháng 8 2018 Sống Đạo sẽ lần lượt giới thiệu Lời Phước Hạnh mới do cô Vũ Bạch Cúc, cựu Giáo sư Gia Long, viết và đọc, với phần kỹ thuật video vẫn do Mục sư Nguyễn Văn Hoàng thực hiện.
 
Sống Đạo tri ân công khó của hai nữ tác giả và MS Hoàng đã làm vì danh Chúa. Nguyện cầu Chúa Thánh Linh tiếp tục đồng công với quý vị để Lời Phước Hạnh mãi như dòng sông phước hạnh tuôn tràn, thật xa, đến khắp mọi tấm lòng người Việt trên thế giới.

Cầu Thay Cho Con Cháu, LPH VBC015 1685
2019-06-19

2019-12-09 | 97 lượt xem

2019-11-06 | 532 lượt xem

2019-05-08 | 671 lượt xem

2019-04-15 | 1001 lượt xem

2019-03-17 | 544 lượt xem

2019-03-04 | 1896 lượt xem

2019-02-06 | 2260 lượt xem

2019-01-28 | 3539 lượt xem

2018-12-28 | 4157 lượt xem

2018-11-26 | 2071 lượt xem

2018-11-03 | 11306 lượt xem

2018-10-16 | 2372 lượt xem

2018-09-30 | 670 lượt xem

2018-09-19 | 758 lượt xem

2018-08-19 | 840 lượt xem

2018-11-20 | 889 lượt xem

2018-06-25 | 1065 lượt xem

Đường Về Quê Hương…
Lời Phước Hạnh
2018-05-15 | 638 lượt xem

1 2 3 »