LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:
 
 
LỜI PHƯỚC HẠNH
P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA


Hiếu Kính & Thờ Phụng 192
Lời Phước Hạnh
2017-09-04

Tin Mừng
Lời Phước Hạnh
2017-12-26 | 214 lượt xem

Cuộn Chỉ Thời Gian
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 852 lượt xem

Lời Nguyện Cầu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 313 lượt xem

Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 152 lượt xem

2017-01-30 | 1094 lượt xem

Tấm Lòng Biết Ơn
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 722 lượt xem

Tận Hiến
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 625 lượt xem

Tận Thế Tận Mạng
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 1433 lượt xem

Bề Trái Bức Lụa Thêu…
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 736 lượt xem

Tình Phụ Tử
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 616 lượt xem

Nếu Biết Thế ...
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 514 lượt xem

Kêu Trời
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 947 lượt xem

Nhẫn Nại Chịu Đựng…
Lời Phước Hạnh
2016-02-20 | 915 lượt xem

Ngước Mắt Nhìn Lên
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 511 lượt xem

Thoát Chết
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 575 lượt xem

Đi Đâu? Về Đâu?
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 581 lượt xem

2016-02-17 | 550 lượt xem

Niềm Hân Hoan Vui Mừng Th…
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 511 lượt xem

1 2 »