LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:
 
LỜI PHƯỚC HẠNH
P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA
E-mail: chuongtrinh.loiphuochanh@yahoo.com


Mẹ Vẫn Chờ Con 1130
Lời Phước Hạnh
2018-01-25

Đường Về Quê Hương…
Lời Phước Hạnh
2018-05-15 | 72 lượt xem

Được Chúa Chăm Sóc
Lời Phước Hạnh
2018-05-17 | 31 lượt xem

Tâm Hồn Bình An
Lời Phước Hạnh
2018-05-15 | 53 lượt xem

Quà Tặng Bị Từ Chối…
Lời Phước Hạnh
2018-01-25 | 582 lượt xem

Tin Mừng
Lời Phước Hạnh
2017-12-26 | 462 lượt xem

Cuộn Chỉ Thời Gian
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 1077 lượt xem

Lời Nguyện Cầu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 546 lượt xem

Hiếu Kính & Thờ Phụng…
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 345 lượt xem

Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 300 lượt xem

2017-01-30 | 1259 lượt xem

Tấm Lòng Biết Ơn
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 886 lượt xem

Tận Hiến
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 777 lượt xem

Tận Thế Tận Mạng
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 1579 lượt xem

Bề Trái Bức Lụa Thêu…
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 847 lượt xem

Tình Phụ Tử
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 721 lượt xem

Nếu Biết Thế ...
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 615 lượt xem

Kêu Trời
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 1111 lượt xem

Nhẫn Nại Chịu Đựng…
Lời Phước Hạnh
2016-02-20 | 1034 lượt xem

1 2 »