LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:
 
 
LỜI PHƯỚC HẠNH
P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA


Tấm Lòng Biết Ơn 723
Lời Phước Hạnh
2016-12-10

Tin Mừng
Lời Phước Hạnh
2017-12-26 | 214 lượt xem

Cuộn Chỉ Thời Gian
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 853 lượt xem

Lời Nguyện Cầu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 313 lượt xem

Hiếu Kính & Thờ Phụng…
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 192 lượt xem

Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 153 lượt xem

2017-01-30 | 1095 lượt xem

Tận Hiến
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 625 lượt xem

Tận Thế Tận Mạng
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 1433 lượt xem

Bề Trái Bức Lụa Thêu…
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 737 lượt xem

Tình Phụ Tử
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 617 lượt xem

Nếu Biết Thế ...
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 515 lượt xem

Kêu Trời
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 948 lượt xem

Nhẫn Nại Chịu Đựng…
Lời Phước Hạnh
2016-02-20 | 915 lượt xem

Ngước Mắt Nhìn Lên
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 512 lượt xem

Thoát Chết
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 576 lượt xem

Đi Đâu? Về Đâu?
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 582 lượt xem

2016-02-17 | 551 lượt xem

Niềm Hân Hoan Vui Mừng Th…
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 512 lượt xem

1 2 »