LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:
 
LỜI PHƯỚC HẠNH
P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA
E-mail: chuongtrinh.loiphuochanh@yahoo.com


Thoát Chết 670
Lời Phước Hạnh
2016-02-17

Mẹ Vẫn Chờ Con
Lời Phước Hạnh
2018-01-25 | 921 lượt xem

Quà Tặng Bị Từ Chối…
Lời Phước Hạnh
2018-01-25 | 498 lượt xem

Tin Mừng
Lời Phước Hạnh
2017-12-26 | 427 lượt xem

Cuộn Chỉ Thời Gian
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 1046 lượt xem

Lời Nguyện Cầu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 503 lượt xem

Hiếu Kính & Thờ Phụng…
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 319 lượt xem

Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 276 lượt xem

2017-01-30 | 1235 lượt xem

Tấm Lòng Biết Ơn
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 864 lượt xem

Tận Hiến
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 753 lượt xem

Tận Thế Tận Mạng
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 1551 lượt xem

Bề Trái Bức Lụa Thêu…
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 828 lượt xem

Tình Phụ Tử
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 701 lượt xem

Nếu Biết Thế ...
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 597 lượt xem

Kêu Trời
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 1075 lượt xem

Nhẫn Nại Chịu Đựng…
Lời Phước Hạnh
2016-02-20 | 995 lượt xem

Ngước Mắt Nhìn Lên
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 599 lượt xem

Đi Đâu? Về Đâu?
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 671 lượt xem

1 2 »