LỜI PHƯỚC HẠNH

Lời giới thiệu

Như bóng theo hình, "Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi..." khi tôi sống trong Nhà Chúa, lắng nghe và làm theo Lời Ngài. (Thi-thiên 23:6; Giô-suê 1:8). 

Kính mời quý vị theo dõi những mẫu chuyện ngắn trong đời sống hằng ngày để tìm sự dạy dỗ, hướng dẫn qua Lời Thánh Kinh.   

Muốn nhận được CDs Lời Phước Hạnh để giới thiệu Tin Mừng Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn hữu xin liên lạc:
 
 
LỜI PHƯỚC HẠNH
P.O. Box 340338
Tampa, FL 33694
USA


Tin Mừng 292
Lời Phước Hạnh
2017-12-26

Mẹ Vẫn Chờ Con
Lời Phước Hạnh
2018-01-25 | 245 lượt xem

Quà Tặng Bị Từ Chối…
Lời Phước Hạnh
2018-01-25 | 155 lượt xem

Cuộn Chỉ Thời Gian
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 920 lượt xem

Lời Nguyện Cầu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 376 lượt xem

Hiếu Kính & Thờ Phụng…
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 228 lượt xem

Mùa Xuân Vĩnh Cửu
Lời Phước Hạnh
2017-09-04 | 184 lượt xem

2017-01-30 | 1138 lượt xem

Tấm Lòng Biết Ơn
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 766 lượt xem

Tận Hiến
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 664 lượt xem

Tận Thế Tận Mạng
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 1471 lượt xem

Bề Trái Bức Lụa Thêu…
Lời Phước Hạnh
2016-12-10 | 754 lượt xem

Tình Phụ Tử
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 643 lượt xem

Nếu Biết Thế ...
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 536 lượt xem

Kêu Trời
Lời Phước Hạnh
2016-04-07 | 983 lượt xem

Nhẫn Nại Chịu Đựng…
Lời Phước Hạnh
2016-02-20 | 937 lượt xem

Ngước Mắt Nhìn Lên
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 537 lượt xem

Thoát Chết
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 601 lượt xem

Đi Đâu? Về Đâu?
Lời Phước Hạnh
2016-02-17 | 611 lượt xem

1 2 »