SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


725 - HÃY HIẾU KÍNH CHA MẸ NGƯƠI 1097
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-05-14
Thông Điệp Cơ Đốc

Đời Sống Đức Tin Trung Tí…
Mục Sư Nguyễn Đình Hưng
2020-06-02 | 156 lượt xem

Lễ Ngũ Tuần
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-06-01 | 75 lượt xem

VUI NHƯNG CẨN TRỌNG
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2020-05-30 | 187 lượt xem

PHẨM CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO …
Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
2020-05-28 | 122 lượt xem

Có Phải Đạo Nào Cũng Tốt?…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-05-26 | 146 lượt xem

Mục Đích Chúa Thăng Thiên…
Mục sư Thái Phước Trường
2020-05-24 | 137 lượt xem

ĐƯỢC PHỤC HỒI TRONG ÂN ĐI…
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-05-24 | 94 lượt xem

SỐNG ĐẠO GIỮA THỬ THÁCH…
Mục sư Đặng Quy Thế
2020-05-21 | 300 lượt xem

Dâng Lời Cảm Tạ
Mục Sư Đỗ Việt Hùng
2020-05-20 | 133 lượt xem

TÀI KHOẢN TRÊN TRỜI …
Mục sư Lê Hoàng Thái An
2020-05-17 | 206 lượt xem

Biết Chúa Hay Chỉ Biết Về…
Mục Sư Võ Đông Thu
2020-05-15 | 167 lượt xem

Khi Người Của Chúa Cùng Đ…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2020-05-15 | 213 lượt xem

Sống Trong Thời Kỳ Cuối C…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-05-15 | 192 lượt xem

Bài Học Từ Một Người Mẹ…
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-05-15 | 221 lượt xem

2020-05-15 | 312 lượt xem

Khoa Học Và Niềm Tin
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-05-15 | 468 lượt xem

Mong Chờ Sự Bình Thường…
Mục Sư Steven Furtick
2020-05-15 | 261 lượt xem

Sự Sống Từ Chúa
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-05-15 | 146 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...30 »