SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


735 - HAI MỐI NỢ 364
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-07-07
Tin Lành Orange

754 - ĐỨNG VỮNG TRONG CHÚ…
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-11-09 | 222 lượt xem

753 - TỐC ĐỘ CỦA MỤC ĐÍCH…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-11-09 | 4520 lượt xem

752 - LỰA CHỌN XIỀNG XÍCH…
Mục sư Steven Furtick
2018-10-30 | 297 lượt xem

751 - RƯỢU NGON
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-10-27 | 152 lượt xem

750 - NGƯỜI TRẺ CẦN GÌ?…
Mục sư Trần Thế Thiên Phước
2018-10-27 | 95 lượt xem

749 - PHẢI TẬN HIẾN
Mục sư Bùi Quốc Phong
2018-10-13 | 487 lượt xem

748 - BA BƯỚC TĂNG TRƯỞNG…
Mục sư Phạm Trọng Huy
2018-11-09 | 209 lượt xem

747 - HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ…
Mục sư Thái Phước Trường
2018-09-28 | 379 lượt xem

746 - HÃY CÙNG TÔI CHIẾN …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-09-25 | 192 lượt xem

745 - CÁC DẤU HIỆU CẢNH B…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2018-09-14 | 412 lượt xem

744 - TÔI LÀ CHIÊN CỦA CH…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-09-04 | 394 lượt xem

743 - Chu Toàn Chức Vụ CH…
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2018-08-29 | 420 lượt xem

742 - BỊ BẪY TẠI NA-XA-RÉ…
Mục sư Steven Furtick
2018-09-04 | 324 lượt xem

741 - ĐẤNG BAN THÊM SỨC…
Mục sư Phan Quang Trung
2018-08-19 | 297 lượt xem

740 - SỐNG ĐẠO
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-08-09 | 435 lượt xem

739 - CẦU NGUYỆN NƠI RIÊN…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-08-04 | 369 lượt xem

738 - ĐỘNG LỰC CỦA CUỘC Đ…
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-07-28 | 510 lượt xem

2018-07-19 | 514 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...25 »