SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


758 - LỬA SẼ CHỈ RA 13214
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-11-26
Thông Điệp Cơ Đốc

Đức Chúa Trời và Sự Nên T…
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-02-21 | 126 lượt xem

Làm Sao Để Được Phước Từ …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-02-12 | 385 lượt xem

Cuộc Đua Thuộc Linh
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2020-02-08 | 236 lượt xem

Lời Chúc Tết
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-01-26 | 563 lượt xem

Định Hướng Năm Mới…
Mục sư Ngô Văn Bửu
2020-01-20 | 447 lượt xem

Sức Mới
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2020-01-20 | 168 lượt xem

2020-01-15 | 310 lượt xem

NGƯƠI TÌM AI?
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-01-09 | 387 lượt xem

ĐỨC THÁNH LINH & SỰ TÁI L…
Mục sư Trần Trọng Nha
2020-01-08 | 315 lượt xem

Tin Lành Của Đấng Christ…
Mục-sư Bùi Quang Túc
2019-12-30 | 1463 lượt xem

TÌNH YÊU GIÁNG THẾ
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-12-27 | 553 lượt xem

Mùa Vọng
Mục Sư Nguyễn Đình Hưng
2019-12-27 | 295 lượt xem

Sáng Danh & Bình An
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-12-23 | 605 lượt xem

Sẽ Thấy Và Được Rạng Rỡ …
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-12-15 | 686 lượt xem

Lý Do Tạ Ơn
Mục Sư Trần Thiện Đức
2019-11-28 | 1051 lượt xem

KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-11-28 | 414 lượt xem

LỜI CHÚA & CUỘC SỐNG…
Mục sư Trần Trọng Nha
2019-11-24 | 642 lượt xem

Thần Chúa
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-11-15 | 554 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »