SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Cảm Tạ Giữa Khó Nguy 267
Mục Sư Đoàn Trung Chánh
2021-11-23
Nguồn: Tin Lành Sydney

THỎA LÒNG TRONG CẢNH NGỘ…
Mục sư Võ Hoàng Hà
2022-01-17 | 81 lượt xem

ĐỐI DIỆN VỚI NAN ĐỀ…
Mục sư Thái Phước Trường
2022-01-14 | 139 lượt xem

NĂM MỚI Hy Vọng Mới, Nếp …
Mục sư Lữ Thanh Tùng
2022-01-12 | 171 lượt xem

SỰ BAN CHO ĐẸP LÒNG CHÚA…
Mục sư Hứa Trung Tín
2022-01-17 | 206 lượt xem

MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
2022-01-17 | 191 lượt xem

ĐẤNG TẠO HÓA
Mục Sư Đoàn Trung Chánh
2022-01-17 | 251 lượt xem

THAY TÊN ĐỔI VẬN
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2022-01-03 | 178 lượt xem

ÔN CỐ TRI TÂN
Mục sư NC Đặng Ngọc Quốc
2021-12-31 | 168 lượt xem

TRƯỚC LẠ SAU...
Mục sư Nguyễn Thanh Tùng
2022-01-03 | 232 lượt xem

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Mục sư Phạm Trọng Huy
2021-12-26 | 250 lượt xem

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Mục sư Thái Phước Trường
2021-12-24 | 286 lượt xem

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG
Cố Mục sư Lê Đình Ân
2021-12-22 | 282 lượt xem

SÁNG DANH CHÚA TRÊN CÁC T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-12-20 | 299 lượt xem

Giao Ước Mới Có Gì? …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-12-18 | 226 lượt xem

KHI CHÚA VÀO ĐỜI
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2021-12-16 | 237 lượt xem

"ĐIỀU NÀY THẬT SAO?"…
MSNC Hồ Hoàng Ân
2021-12-16 | 154 lượt xem

SỰ BÌNH AN THẬT
Mục sư Nguyễn Văn Ngọc
2021-12-14 | 218 lượt xem

MÙA HY VỌNG
Mục sư Trịnh Chiến
2021-12-12 | 222 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...40 »