SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Đọc và Học Kinh Thánh 983
MSNC Nguyễn Hoàng Trọng
2020-06-12
Nguồn: HTTL Seattle

TỪ GIỌT LỆ ĐẾN VUI MỪNG…
Mục sư Lê Đình Trung
2021-11-27 | 53 lượt xem

2021-11-25 | 151 lượt xem

Cảm Tạ Giữa Khó Nguy…
Mục Sư Đoàn Trung Chánh
2021-11-23 | 150 lượt xem

Vun Trồng Nếp Sống Tạ Ơn…
Mục Sư: Huỳnh Văn Linh
2021-11-21 | 137 lượt xem

HÃY CẢM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI…
Mục sư Thái Phước Trường
2021-11-20 | 85 lượt xem

2021-11-20 | 59 lượt xem

Bạn Đã Trưởng Thành Trong…
Mục Sư Nguyễn Quang Hòa
2021-11-18 | 145 lượt xem

ĐÁNG GIÁ NÀO?
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-11-15 | 170 lượt xem

NGHE VÀ THẤY
Mục Sư Trương Quý
2021-11-11 | 359 lượt xem

SỐNG TRONG NHỮNG NGÀY SAU…
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2021-11-08 | 228 lượt xem

HƯ KHÔNG HAY KHÔNG HƯ
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2021-11-07 | 175 lượt xem

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG CƠ …
Mục sư Phạm Trọng Huy
2021-11-05 | 268 lượt xem

2021-11-03 | 252 lượt xem

THƯ GỞI HỘI THÁNH SI-MIỆC…
Mục sư Trương Thanh Thiên Ân
2021-10-31 | 231 lượt xem

TUỔI TRẺ SỐNG ĐẮC THẮNG…
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2021-10-31 | 136 lượt xem

Đừng Lo Về Tương Lai …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-10-30 | 175 lượt xem

CON MUỐN TA LÀM GÌ CHO CO…
Mục sư Huỳnh Huyền Vũ
2021-10-28 | 254 lượt xem

ĐỔI BUỒN RA VUI
Mục sư Nhiệm Chức Nguyễn Minh Khoa
2021-10-26 | 190 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...39 »