SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Gieo & Gặt 768
Mục sư Bùi Quang Túc
2019-04-29

Lý Do Tạ Ơn
Mục Sư Trần Thiện Đức
2019-11-28 | 500 lượt xem

KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-11-28 | 59 lượt xem

LỜI CHÚA & CUỘC SỐNG…
Mục sư Trần Trọng Nha
2019-11-24 | 226 lượt xem

Thần Chúa
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-11-15 | 394 lượt xem

Vóc Dáng Tâm Hồn
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-11-09 | 492 lượt xem

THÊM MỘT BƯỚC NỮA
Mục sư Hứa Trung Tín
2019-11-03 | 582 lượt xem

Con Đường Mới Và Sống…
Mục sư Nguyễn Hải Bằng
2019-10-26 | 948 lượt xem

Không Thấy Mà Yêu!
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-10-26 | 271 lượt xem

Người Được Chọn
Mục sư NC Đào Minh Hồng Ân
2019-10-17 | 572 lượt xem

CHÚA Sẽ Chu Cấp
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2019-10-05 | 1044 lượt xem

Để Sống Trong Năng Quyền…
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2019-09-30 | 479 lượt xem

Xin - Tìm - Gõ
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-09-20 | 1178 lượt xem

2019-09-13 | 1722 lượt xem

Sống Với Lời Chúa
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-09-12 | 677 lượt xem

TIÊN TRI VÀ BỆNH TẬT…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-09-05 | 1523 lượt xem

Đời Và Đời Đời
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-08-04 | 1838 lượt xem

Bước Theo Thánh Linh
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-07-31 | 390 lượt xem

Đứng Trước Thách Thức…
Mục sư Thái Phước Trường
2019-07-24 | 645 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...28 »