SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC 516
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-11-28
Thông Điệp Cơ Đốc

Nơi An Toàn Nhất Trong Dị…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-03-29 | 169 lượt xem

KẾT THÚC PHƯỚC HẠNH…
MS Huỳnh Trung Thiên
2020-03-29 | 22 lượt xem

Nên làm gì trong hoàn cản…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-03-29 | 38 lượt xem

ĐẶC QUYỀN NGƯỜI CÓ SỰ SỐN…
Mục sư Trần Trọng Nha
2020-03-29 | 23 lượt xem

ỨNG XỬ PHƯỚC HẠNH…
MS Huỳnh Trung Thiên
2020-03-18 | 544 lượt xem

TÌNH YÊU THẬT
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-03-16 | 208 lượt xem

Đức Giê-hô-va Đấng chăn g…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-03-11 | 264 lượt xem

Người Nữ Trong Kinh Thánh…
Mục sư Phạm Trọng Huy
2020-03-11 | 107 lượt xem

Thương Xót Để Được Thương…
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2020-03-07 | 900 lượt xem

GIỮ
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2020-03-04 | 3978 lượt xem

Người Biết Ơn
Ms Đoàn Ngọc Ẩn
2020-02-25 | 2793 lượt xem

Đức Chúa Trời và Sự Nên T…
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-02-21 | 515 lượt xem

Làm Sao Để Được Phước Từ …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-02-12 | 737 lượt xem

Cuộc Đua Thuộc Linh
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2020-02-08 | 686 lượt xem

Lời Chúc Tết
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-01-26 | 767 lượt xem

Định Hướng Năm Mới…
Mục sư Ngô Văn Bửu
2020-01-20 | 716 lượt xem

Sức Mới
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2020-01-20 | 601 lượt xem

2020-01-15 | 873 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »