SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


PHẢN ỨNG TRƯỚC ĐẠI DỊCH 375
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-09-08
Nguồn: Thông Điệp Cơ Đốc

MỞ CỬA HAY ĐÓNG CỬA? …
Mục sư Trần Thanh Dũng
2021-10-24 | 154 lượt xem

GIÓP VÀ SỰ ĐẮC THẮNG.…
Mục sư Lê Đình Trung
2021-10-22 | 126 lượt xem

CHÚA CUNG ỨNG NHU CẦU…
Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Phương Hưng
2021-10-21 | 144 lượt xem

Khôn Và Dại
Mục Sư Đoàn Trung Chánh
2021-10-18 | 171 lượt xem

2021-10-16 | 120 lượt xem

HÃY THẬN TRỌNG ĐỂ KHÔNG B…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2021-10-14 | 147 lượt xem

CUỘC ĐUA THUỘC LINH: Điề…
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
2021-10-11 | 197 lượt xem

NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2021-10-07 | 215 lượt xem

Hội Thánh Lao-đi-xê
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2021-10-04 | 210 lượt xem

Lễ Cưới Chiên Con
Mục sư Lê Trung Thành
2021-10-02 | 231 lượt xem

Đức Tin Hành Động
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2021-09-30 | 203 lượt xem

5 ƠN LÀNH CHÚA CHO
Mục sư Bùi Hùng
2021-09-26 | 291 lượt xem

SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI…
Mục sư Phạm Trọng Huy
2021-09-25 | 248 lượt xem

TÁI LẬP ĐỜI SỐNG VỮNG VÀ…
Mục sư Lê Hoàng Thái An
2021-09-22 | 260 lượt xem

Để Lại Di Sản Quý Giá…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-09-20 | 294 lượt xem

CHUYÊN TÂM LÀM THEO LỜI C…
Mục sư Nguyễn Duy Tân
2021-09-18 | 175 lượt xem

NƠI ẨN NÁU LÚC PHONG BA…
Mục sư Thái Phước Trường
2021-09-16 | 232 lượt xem

Chúa Có Tốt Lành Hay Khôn…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2021-09-13 | 244 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...38 »