SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Phước Giành Lấy Hay Cầu Xin ? 1391
MS Đỗ Việt Hùng
2020-01-15
Tin Lành Cơ Đốc Nhân

HÀNH TRÌNH TÂM LINH TRONG…
Mục sư Trịnh Chiến
2022-01-26 | 7 lượt xem

COI CHỪNG TRẬT PHẦN ÂN ĐI…
Mục sư Phan Văn Cử
2022-01-24 | 120 lượt xem

BIỂU HIỆN CỦA LÒNG YÊU CH…
Mục sư Võ Hưng Thịnh
2022-01-22 | 179 lượt xem

Nhịn Nhục Theo Gương Mẫu …
Mục sư Trần Long Quang
2022-01-21 | 94 lượt xem

MA QUỶ VÀ CÁC QUỶ SỨ …
Mục sư Billy Graham
2022-01-20 | 112 lượt xem

2022-01-19 | 116 lượt xem

THỎA LÒNG TRONG CẢNH NGỘ…
Mục sư Võ Hoàng Hà
2022-01-17 | 161 lượt xem

ĐỐI DIỆN VỚI NAN ĐỀ…
Mục sư Thái Phước Trường
2022-01-14 | 195 lượt xem

NĂM MỚI Hy Vọng Mới, Nếp …
Mục sư Lữ Thanh Tùng
2022-01-12 | 206 lượt xem

SỰ BAN CHO ĐẸP LÒNG CHÚA…
Mục sư Hứa Trung Tín
2022-01-17 | 251 lượt xem

MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt
2022-01-17 | 228 lượt xem

ĐẤNG TẠO HÓA
Mục Sư Đoàn Trung Chánh
2022-01-17 | 276 lượt xem

THAY TÊN ĐỔI VẬN
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2022-01-03 | 201 lượt xem

ÔN CỐ TRI TÂN
Mục sư NC Đặng Ngọc Quốc
2021-12-31 | 194 lượt xem

TRƯỚC LẠ SAU...
Mục sư Nguyễn Thanh Tùng
2022-01-03 | 252 lượt xem

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Mục sư Phạm Trọng Huy
2021-12-26 | 272 lượt xem

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT
Mục sư Thái Phước Trường
2021-12-24 | 303 lượt xem

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG
Cố Mục sư Lê Đình Ân
2021-12-22 | 310 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...40 »