SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


682 - NHẬN BIẾT QUAN TRỌNG 571
Mục Sư Huỳnh Trung Thiên
2017-10-25

745 - CÁC DẤU HIỆU CẢNH B…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2018-09-14 | 217 lượt xem

744 - TÔI LÀ CHIÊN CỦA CH…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-09-04 | 277 lượt xem

743 - Chu Toàn Chức Vụ CH…
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2018-08-29 | 264 lượt xem

742 - BỊ BẪY TẠI NA-XA-RÉ…
Mục sư Steven Furtick
2018-09-04 | 235 lượt xem

741 - ĐẤNG BAN THÊM SỨC…
Mục sư Phan Quang Trung
2018-08-19 | 232 lượt xem

740 - SỐNG ĐẠO
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-08-09 | 361 lượt xem

739 - CẦU NGUYỆN NƠI RIÊN…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-08-04 | 247 lượt xem

738 - ĐỘNG LỰC CỦA CUỘC Đ…
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-07-28 | 383 lượt xem

2018-07-19 | 439 lượt xem

736 - KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI …
Mục sư Vũ Hồng Thái
2018-07-10 | 365 lượt xem

735 - HAI MỐI NỢ
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-07-07 | 295 lượt xem

734 - NÊN HAY KHÔNG NÊN H…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-06-23 | 682 lượt xem

733 - NƯỚC VÀ HOANG MẠC…
Mục sư Aaron Cường Nguyễn
2018-06-18 | 380 lượt xem

732 - VỪA MUỐN VỪA LÀM…
Mục sư Đặng Quy Thế
2018-06-14 | 312 lượt xem

731 - BIẾT VÀ SỐNG TRONG …
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2018-06-19 | 397 lượt xem

730 - Người Giữ Anh Em Mì…
Mục sư Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2018-06-06 | 388 lượt xem

729 - LIÊN KẾT VỚI CHÚA…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-05-27 | 562 lượt xem

728 - Được mặc lấy Quyền …
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
2018-05-22 | 549 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...24 »