SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


710 - TỐNG CỰU NGHINH TÂN 490
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-02-21
HTTL Sacramento

728 - Được mặc lấy Quyền …
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh
2018-05-22 | 10 lượt xem

727 - Mục Đích Giáng Lâm …
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng
2018-05-21 | 18 lượt xem

2018-05-19 | 92 lượt xem

725 - HÃY HIẾU KÍNH CHA M…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-05-14 | 227 lượt xem

724 - RAO TRUYỀN TIN LÀNH…
Mục Sư Christian Åkerhielm
2018-05-08 | 297 lượt xem

723 - ĐỂ CÓ THỂ SỐNG VUI …
Mục sư Đặng Quy Thế
2018-04-25 | 528 lượt xem

722 - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ T…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2018-04-23 | 144 lượt xem

2018-04-17 | 304 lượt xem

720 - HIỆP MỘT TRONG CHÚA…
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2018-04-14 | 287 lượt xem

719 - HÃY THỎA LÒNG TRONG…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2018-04-09 | 274 lượt xem

718 - MA-RI MA-ĐƠ-LEN KIN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-04-01 | 369 lượt xem

717 - KỶ NIỆM CHÚA CHỊU T…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-03-31 | 248 lượt xem

2018-03-28 | 325 lượt xem

715 - SỨC SỐNG PHỤC SINH…
Mục sư Hứa Trung Tín
2018-04-05 | 251 lượt xem

714 - VƯỢT CẢN TRỞ TIẾN Đ…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2018-03-22 | 382 lượt xem

713 - CHÚA TÁI LÂM VÀ MẠN…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2018-03-20 | 302 lượt xem

712 - ĐÂU LÀ NGUỒN CỦA SỰ…
Mục sư Phạm Tuấn Nhượng
2018-02-28 | 1071 lượt xem

711 - XUÂN BẤT TẬN
Mục sư Bùi QuangTúc
2018-02-27 | 337 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...23 »