SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


783 - Bạn Sống Để Làm Gì? 1313
Mục Sư Đặng Quy Thế
2019-02-05
Fort Worth Church
Ê-xơ-tê 4:12-17

Chúng ta sẽ làm gì nếu nh…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-07-13 | 370 lượt xem

Tin Cậy Nhiều Hơn, Lo Ít …
Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2019-07-06 | 304 lượt xem

LOẠI TRỪ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-30 | 271 lượt xem

Nhà ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-06-19 | 446 lượt xem

Tín Đồ Thật
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-06-13 | 296 lượt xem

2019-06-07 | 270 lượt xem

THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-01 | 278 lượt xem

Nhờ ai mà chúng ta giàu…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-05-27 | 315 lượt xem

Làm Theo Ý CHÚA
Mục sư Thái Phước Trường
2019-05-27 | 211 lượt xem

Tục Thờ Cúng Và Uống Rượu…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-20 | 263 lượt xem

Người Có Đức Tin Lớn…
Mục sư Nguyễn Gia Huấn
2019-05-19 | 238 lượt xem

Để Sống Kết Quả Cho CHÚA …
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2019-05-15 | 338 lượt xem

Lòng Thương Xót
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2019-05-13 | 272 lượt xem

Khôn Ngoan Thật Từ Chúa…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-07 | 459 lượt xem

BÌNH AN TRONG CHÚA PHỤC S…
Mục sư Huỳnh Trung Thiên
2019-05-02 | 296 lượt xem

2019-05-02 | 587 lượt xem

Không Phải Tôi, Nhưng Là …
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2019-04-29 | 732 lượt xem

Gieo & Gặt
Mục sư Bùi Quang Túc
2019-04-29 | 579 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...27 »