SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


789 - KHÔNG GÌ CÓ THỂ THAY THẾ THẦN HỌC 629
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-03-02
Thông Điệp Cơ Đốc

Tục Thờ Cúng Và Uống Rượu…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-20 | 17 lượt xem

Người Có Đức Tin Lớn…
Mục sư Nguyễn Gia Huấn
2019-05-19 | 57 lượt xem

Để Sống Kết Quả Cho CHÚA …
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2019-05-15 | 150 lượt xem

Lòng Thương Xót
Mục sư Bùi Ngọc Hương
2019-05-13 | 84 lượt xem

Khôn Ngoan Thật Từ Chúa…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-07 | 290 lượt xem

BÌNH AN TRONG CHÚA PHỤC S…
Mục sư Huỳnh Trung Thiên
2019-05-02 | 215 lượt xem

2019-05-02 | 399 lượt xem

Không Phải Tôi, Nhưng Là …
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2019-04-29 | 648 lượt xem

Gieo & Gặt
Mục sư Bùi Quang Túc
2019-04-29 | 428 lượt xem

HÃY CHỊU KHỔ
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-25 | 1371 lượt xem

Khải Huyền 5/Apocalypse 5…
Pasteur-Professeur Christophe Paya
2019-04-23 | 1230 lượt xem

GẶP CHÚA PHỤC SINH
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-23 | 267 lượt xem

Gặp Chúa Phục Sinh
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-04-23 | 602 lượt xem

Năng Quyền CHÚA Phục Sinh…
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-04-23 | 678 lượt xem

HÃY VỮNG VÀNG
MS Huỳnh Trung Thiên
2019-04-22 | 851 lượt xem

Sức Sống Phục Sinh
Mục sư Hứa Trung Tín
2019-04-22 | 1079 lượt xem

CHRIST CHẾT THAY TÔI
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-04-19 | 887 lượt xem

2019-04-19 | 1080 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...26 »