SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Để Sống Trong Năng Quyền 273
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2019-09-30
Loi Nguyen Van

CHÚA Sẽ Chu Cấp
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2019-10-05 | 304 lượt xem

Xin - Tìm - Gõ
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-09-20 | 1054 lượt xem

2019-09-13 | 1601 lượt xem

Sống Với Lời Chúa
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-09-12 | 558 lượt xem

TIÊN TRI VÀ BỆNH TẬT…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-09-05 | 1431 lượt xem

Đời Và Đời Đời
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-08-04 | 1743 lượt xem

Bước Theo Thánh Linh
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-07-31 | 294 lượt xem

Đứng Trước Thách Thức…
Mục sư Thái Phước Trường
2019-07-24 | 492 lượt xem

Chúng ta sẽ làm gì nếu nh…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-07-13 | 645 lượt xem

Tin Cậy Nhiều Hơn, Lo Ít …
Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2019-07-06 | 491 lượt xem

LOẠI TRỪ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-30 | 494 lượt xem

Nhà ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-06-19 | 565 lượt xem

Tín Đồ Thật
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-06-13 | 438 lượt xem

2019-06-07 | 406 lượt xem

THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-01 | 404 lượt xem

Nhờ ai mà chúng ta giàu…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-05-27 | 433 lượt xem

Làm Theo Ý CHÚA
Mục sư Thái Phước Trường
2019-05-27 | 423 lượt xem

Tục Thờ Cúng Và Uống Rượu…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2019-05-20 | 328 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...27 »