SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


CHÚA Sẽ Chu Cấp 882
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2019-10-05
Codocnhan

Vóc Dáng Tâm Hồn
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-11-09 | 320 lượt xem

THÊM MỘT BƯỚC NỮA
Mục sư Hứa Trung Tín
2019-11-03 | 446 lượt xem

Con Đường Mới Và Sống…
Mục sư Nguyễn Hải Bằng
2019-10-26 | 621 lượt xem

Không Thấy Mà Yêu!
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-10-26 | 128 lượt xem

Người Được Chọn
Mục sư NC Đào Minh Hồng Ân
2019-10-17 | 441 lượt xem

Để Sống Trong Năng Quyền…
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2019-09-30 | 401 lượt xem

Xin - Tìm - Gõ
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-09-20 | 1137 lượt xem

2019-09-13 | 1668 lượt xem

Sống Với Lời Chúa
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-09-12 | 626 lượt xem

TIÊN TRI VÀ BỆNH TẬT…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-09-05 | 1480 lượt xem

Đời Và Đời Đời
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-08-04 | 1802 lượt xem

Bước Theo Thánh Linh
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-07-31 | 352 lượt xem

Đứng Trước Thách Thức…
Mục sư Thái Phước Trường
2019-07-24 | 578 lượt xem

Chúng ta sẽ làm gì nếu nh…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-07-13 | 685 lượt xem

Tin Cậy Nhiều Hơn, Lo Ít …
Mục sư Nguyễn Đình Hưng
2019-07-06 | 535 lượt xem

LOẠI TRỪ ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤ…
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-06-30 | 558 lượt xem

Nhà ĐỨC GIÊ-HÔ-VA
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-06-19 | 616 lượt xem

Tín Đồ Thật
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-06-13 | 486 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...28 »