SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


ĐỨC THÁNH LINH & SỰ TÁI LÂM 301
Mục sư Trần Trọng Nha
2020-01-08
Nha Tran
Mathiơ 25:1-13
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
8782 Lampson Ave - Garden Grove, CA 92841

Đức Chúa Trời và Sự Nên T…
Mục sư Hứa Trung Tín
2020-02-21 | 36 lượt xem

Làm Sao Để Được Phước Từ …
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-02-12 | 366 lượt xem

Cuộc Đua Thuộc Linh
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2020-02-08 | 220 lượt xem

Lời Chúc Tết
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-01-26 | 560 lượt xem

Định Hướng Năm Mới…
Mục sư Ngô Văn Bửu
2020-01-20 | 418 lượt xem

Sức Mới
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2020-01-20 | 158 lượt xem

2020-01-15 | 294 lượt xem

NGƯƠI TÌM AI?
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-01-09 | 374 lượt xem

Tin Lành Của Đấng Christ…
Mục-sư Bùi Quang Túc
2019-12-30 | 1461 lượt xem

TÌNH YÊU GIÁNG THẾ
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-12-27 | 545 lượt xem

Mùa Vọng
Mục Sư Nguyễn Đình Hưng
2019-12-27 | 289 lượt xem

Sáng Danh & Bình An
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-12-23 | 601 lượt xem

Sẽ Thấy Và Được Rạng Rỡ …
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-12-15 | 680 lượt xem

Lý Do Tạ Ơn
Mục Sư Trần Thiện Đức
2019-11-28 | 1046 lượt xem

KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-11-28 | 403 lượt xem

LỜI CHÚA & CUỘC SỐNG…
Mục sư Trần Trọng Nha
2019-11-24 | 621 lượt xem

Thần Chúa
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-11-15 | 552 lượt xem

Vóc Dáng Tâm Hồn
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-11-09 | 912 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...29 »