SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp audio được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Biết Chúa Hay Chỉ Biết Về Chúa 166
Mục Sư Võ Đông Thu
2020-05-15
Nguồn: Truong Khiem Nguyen

Đời Sống Đức Tin Trung Tí…
Mục Sư Nguyễn Đình Hưng
2020-06-02 | 113 lượt xem

Lễ Ngũ Tuần
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-06-01 | 68 lượt xem

VUI NHƯNG CẨN TRỌNG
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2020-05-30 | 181 lượt xem

PHẨM CÁCH NGƯỜI LÃNH ĐẠO …
Mục sư Nguyễn Anh Tuấn
2020-05-28 | 113 lượt xem

Có Phải Đạo Nào Cũng Tốt?…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-05-26 | 144 lượt xem

Mục Đích Chúa Thăng Thiên…
Mục sư Thái Phước Trường
2020-05-24 | 131 lượt xem

ĐƯỢC PHỤC HỒI TRONG ÂN ĐI…
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-05-24 | 86 lượt xem

SỐNG ĐẠO GIỮA THỬ THÁCH…
Mục sư Đặng Quy Thế
2020-05-21 | 293 lượt xem

Dâng Lời Cảm Tạ
Mục Sư Đỗ Việt Hùng
2020-05-20 | 129 lượt xem

TÀI KHOẢN TRÊN TRỜI …
Mục sư Lê Hoàng Thái An
2020-05-17 | 204 lượt xem

Khi Người Của Chúa Cùng Đ…
Mục sư Bùi Quốc Phong
2020-05-15 | 210 lượt xem

Sống Trong Thời Kỳ Cuối C…
Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng
2020-05-15 | 191 lượt xem

Bài Học Từ Một Người Mẹ…
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-05-15 | 220 lượt xem

2020-05-15 | 312 lượt xem

Khoa Học Và Niềm Tin
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2020-05-15 | 466 lượt xem

Mong Chờ Sự Bình Thường…
Mục Sư Steven Furtick
2020-05-15 | 261 lượt xem

Sự Sống Từ Chúa
Mục sư Nguyễn Sĩ Thuận
2020-05-15 | 146 lượt xem

Ai Muốn Sống Mãi?
Mục sư Nguyễn Thỉ
2020-04-23 | 240 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...30 »