SỨ ĐIỆP ONLINE
Youtube

Lời giới thiệu

Đây là trang sưu tập sứ điệp từ nhiều Mục sư, Truyền đạo Việt Nam thuộc nhiều hệ phái ở nhiều quốc gia khác nhau, với mong ước lưu trữ linh lương và lưu niệm tiếng nói những người chăn thân yêu của chúng ta.

Kể từ số 316, các sứ điệp được chuyển qua video clip và post thêm trên Sống Đạo YouTube. Ngoài ra Sống Đạo cũng xin giới thiệu các sứ điệp trên YouTube của nhiều Hội Thánh, website và cá nhân tín hữu khắp thế giới. Nguyện Lời Hằng Sống của Chúa nuôi dưỡng chúng ta từng ngày để sống đẹp ý Chúa và vui lòng người. Amen.


Vóc Dáng Tâm Hồn 504
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-11-09
Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Lý Do Tạ Ơn
Mục Sư Trần Thiện Đức
2019-11-28 | 583 lượt xem

KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC …
Mục sư Đinh Thiên Tứ
2019-11-28 | 65 lượt xem

LỜI CHÚA & CUỘC SỐNG…
Mục sư Trần Trọng Nha
2019-11-24 | 231 lượt xem

Thần Chúa
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-11-15 | 398 lượt xem

THÊM MỘT BƯỚC NỮA
Mục sư Hứa Trung Tín
2019-11-03 | 591 lượt xem

Con Đường Mới Và Sống…
Mục sư Nguyễn Hải Bằng
2019-10-26 | 965 lượt xem

Không Thấy Mà Yêu!
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-10-26 | 281 lượt xem

Người Được Chọn
Mục sư NC Đào Minh Hồng Ân
2019-10-17 | 583 lượt xem

CHÚA Sẽ Chu Cấp
Mục sư Đoàn Trung Chánh
2019-10-05 | 1052 lượt xem

Để Sống Trong Năng Quyền…
Mục sư Nguyễn Hữu Bình
2019-09-30 | 483 lượt xem

Xin - Tìm - Gõ
Mục sư Bùi Quốc Phong
2019-09-20 | 1185 lượt xem

2019-09-13 | 1725 lượt xem

Sống Với Lời Chúa
Mục sư Mã Phúc Hiệp
2019-09-12 | 680 lượt xem

TIÊN TRI VÀ BỆNH TẬT…
Mục sư Nguyễn Thỉ
2019-09-05 | 1526 lượt xem

Đời Và Đời Đời
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-08-04 | 1840 lượt xem

Bước Theo Thánh Linh
Mục sư Phan Vĩnh Cự
2019-07-31 | 395 lượt xem

Đứng Trước Thách Thức…
Mục sư Thái Phước Trường
2019-07-24 | 650 lượt xem

Chúng ta sẽ làm gì nếu nh…
Mục sư Trần Mạnh Hùng
2019-07-13 | 726 lượt xem

1 2 3 4 5 6 7 8 9...28 »